nabízí nové možnosti, nové příležitosti...Váš nový život

novinka pro časově vytížené studenty: angličtina po telefonu! Více informací ZDE
43133240_s.jpg
TELEFONNÍ KONTAKT:
608 808 094, 588 188 913

7 pravidel

SEDM ZLATÝCH PRAVIDEL PRO VÝRAZNÝ POKROK V ANGLIČTINĚ
1. důvod a motivace
 
 
řekněte si proč se vlastně angličtinu chcete učit, jaký je Vás cil? Je to kvůli práci, rodině či pro vlastní seberozvoj... Váš cíl byste měli říci vašemu lektorovi
 
 
2. zaplaťte si lekce z vlastních peněz
 
 
pokud do Vašeho vzdělání vložíte vlastní prostředky, vždy to bude mít větší efekt, nežli pokud Vám výuku jazyka bude hradit např. zaměstnavatel. Budete si více vážit vašich výsledků a budete mít vetší disciplínu pro studium
 
 
3. slovíčka a pravidelné tempo
 
 
z každé lekce si "odneste" maximálně 12 - 15 slovíček - ty se dají naučit za týden bez problému. Výuku s lektorem (online nebo face to face) mějte min. 1x týdně
 
 
4. domácí úkol
 
 
nepodceňujte význam domácích úkolů - mají důležitý efekt při vašem učení. 10 - 15 minut stačí!
 
 
5. senzomotorika
 
 
slovíčka by měla u Vás projít tzv. senzomotorickým procesem, tedy měly byste zapojit co nejvíce smyslů - slovíčka pište ručně, říkejte si je nahlas, používejte vizualizaci (obrázky). Snažte se zapamatovat význam slovíčka, nikoliv jeho český ekvivalent
 
 
6. datum
 
 
určete si datum, do kdy budete mít min. 1 lekci týdně a budete poctivě plnit své domácí úkoly, které Vám zadal lektor. Po dosažení daného data si můžete dát pauzu
 
 
7. odměna
 
 
po dosažení Vámi vymezeného počtu lekcí se odměňte, dopřejte si oslavu s přáteli, výlet, něco si kupte... Na sérii dalších lekcí si vymyslete svoji další odměnu
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some vectors and photograps have been desigend by freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available HERE including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.

 Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011.

K osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one